રિવ્યુ – જેક: ધ જાયન્ટ સ્લેઈઅર તથા ઓઝ: ઘ ગ્રેટ એન્ડ પાવરફુલ

ગત અઠવાડીયે જોયેલ બે 3ડી ફિલ્મો ખૂબ સરસ અનુભવ હતો. જેક ધ જાયન્ટ સ્લેઈઅર અને ઓઝ ધ ગ્રેટ એન્ડ પાવરફુલ – એ બંને મજેદાર અનુભવ બની રહી. આજે પ્રસ્તુત છે એ બંને વિશે મારો રિવ્યુ તથા સાથે સાથે IMDB પર શરૂ કરેલ ખાતામાં આ બંને ફિલ્મોના ગુણાંક મૂક્યા છે.

જેક ધ જાયન્ટ સ્લેઈઅર

જાયન્ટ એટલે અતિમાનુષ શક્તિ કે કેદવાળો માનવદેહધારી, ખૂબ ઊંચો કદાવર માણસ, પ્રાણી કે રાક્ષસ.

ક્લોઈસ્ટર નામના રાજ્યમાં જેક નામે એક ખેડુ યુવાન રહે છે, જેણે બાળપણમાં વીર રાજા એરિકના પરાક્રમની વાતો સાંભળી હોય છે. એરિકે પુરાતનકાળમાં અતિમાનુષોના આકાશમાંથી એક વિશેષ વૃક્ષના માર્ગે ઉતરી આવેલા દળને મારી ભગાવ્યું હોય છે, તે યુદ્ધને અંતે રાક્ષસોને હરાવવામાં મદદરૂપ એક જાદુઈ મુગટ અને એ વિશ્વ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો બનાવતા કેટલાક કઠોળના દાણાં બચે છે જેને કેટલાક પાદરીઓ સાચવીને સંતાડી દે છે. તો એ રાજ્યની રાજકુમારી ઈઝાબેલ પણ રાજા એરિકના પરાક્રમોની વાત સાંભળીને જ મોટી થઈ હોય છે. એક પ્રસંગે જેક તેની રક્ષા કેટલાક ઠગથી કરે છે, તે ઈઝાબેલના પ્રેમમાં પડી જાય છે પણ રાજકુમારી હોવાને લીધે તેનાથી દૂર જ રહે છે. Continue reading