મોબાઈલથી પ્રથમ પોસ્ટ

સંપૂર્ણપણે મોબાઈલ દ્વારા કરાયેલી આ પોસ્ટ મારા સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 4 દ્વારા પોસ્ટનો આ પહેલો પ્રયાસ છે.

નોટ4 ના ઈનબિલ્ટ ગુજરાતી IME દ્વારા સરસ ઇનપુટ કરી શકાય છે. પણ છતાંય લાંબા લખાણ માટે આ પદ્ધતિ અગવડભરી છે.

લાંબી મુસાફરી દરમિયાન આ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હોવાથી સર્જન પ્રક્રિયા આગળ વધતી રહે છે એ તેની વિશેષતા છે. આ રીતે વધુ પોસ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s