બુક્સઓનક્લિક.કોમનો પ્રથમ અનુભવ..

બુક્સઓનક્લિક.કોમ વેબસાઈટના પ્રથમ અનુભવ રૂપે શ્રી અશ્વિની ભટ્ટના બે પુસ્તકો –

– નીરજા ભાર્ગવ અને
– શૈલજા સાગર

મંગાવ્યા હતા. અનુભવ સરસ રહ્યો, ચાર દિવસમાં મહુવામાં સરસ પરિસ્થિતિમાં પુસ્તકો પહોંચ્યા. હવે અહીં એક મોટો ઓર્ડર આપવામાં આવશે. આવી સરસ સગવડ ઉપલબ્ધ કરાવવા બદલ શ્રી નમન છાયાનો આભાર.

આ ખરીદી સાથે અશ્વિની ભટ્ટની નવલકથાઓમાં અંગાર, કટિબંધ અને લજ્જા સન્યાલ ખરીદવાની અને વાંચવાની બાકી રહેશે. એ ત્રણ ખરીદાયા પછી મારી લાઈબ્રેરીમાં અશ્વિનિ ભટ્ટનો આખોય સંપુટ પૂર્ણ થઈ જશે.

અત્યારે વંચાઈ રહેલ પુસ્તકોમાં ગુણવંતરાય આચાર્યની દરિયાપાર (બીજી વાર) અને પરમહંસ યોગાનંદની રચના એવી અદભુત અને આધ્યાત્મિક પુસ્તક ‘યોગી કથામૃત’ છે. એ પછી રિવ્યુ માટે આવેલા બે પુસ્તકો હાથ પર લેવામાં આવશે.

Advertisements

3 thoughts on “બુક્સઓનક્લિક.કોમનો પ્રથમ અનુભવ..

  1. Pingback: બુક્સઓનક્લિક.કોમનો પ્રથમ અનુભવ.. | બેટી

  2. Gunvantrai Acharya’s “Dariyapar” — I was looking for that book since so many years… is there any way to share that book? also advise if you have any other Gunvantrai’s books…

    Like

  3. Actually you are forgetting one more novel from Ashwini Bhatt..name is “kamthan”.actually it is very different than Ashwini Bhai’s original style. This is hashya novel.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s