‘અક્ષરનો નાદ’ સૌને સંભળાવતો એક શીક્ષકજીવ.

અક્ષરનાદ ડાઉનલોડ વિભાગમાં આ અંગેનું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે, આશા છે આપ સર્વેને ઈ-પુસ્તક બનાવવાની પદ્ધતિ ઉપયોગી થઈ રહેશે…

પ્રસ્તુત પોસ્ટ બદલ જુગલકાકાનો આભાર.

नेट-गुर्जरी

અક્ષરનો ‘નાદ’  લગાડવાનું ભાષા–સાહીત્યકર્મ કરી રહેલા એક શીક્ષકજીવનો પરીચય આપવાનું આજે નીમીત્ત ઉભું થતાં આ નાનકડો લેખ રજુ કરવાનો આનંદ માણી રહ્યો છું.

ઘણા સમયથી મારા મનમાં એક ઝંખના જાગી હતી, ઈ–બુક તૈયાર કરવાની. લખતાં આવડે તો લેખક થવાય પણ પ્રકાશનનું કામ કરવાનું એનું ગજું નહીં. પ્રીન્ટ મીડીયામાં લેખક, પ્રકાશક, વીતરક વગેરે સ્થાનો સાવ નોખમ્ નોખાં હોય છે. પણ નેટજગત કાંઈ એવી મર્યાદાને ગાંઠે ? મારા જેવા ૬૯ વરસેય નવુંનવું શીખવાનો ધખારો રાખનારાને તો લખીને છાપવા સુધીનીય કામગીરી ‘જાત્તે જ’ કરવાની હોંશ હોય તે સહજ છે.

સામાન્ય રીતે કહેવાય છે કે ઈ–બુક એટલે લેખો–કાવ્યોને લાઈનમાં રાખીને તેની પીડીએફ બનાવી દ્યો એટલે અચ્યુતમ્ ! થોડા–ઘણા શણગાર પણ આવડતા હોય તો કરી લેવાના. 

આવો જ એક ખ્યાલ એવો છે કે બહુ વંચાયાં હોય તો એવાં પોતાનાં લખાણોની જરા શણગાર કરી દઈને, ઈ–બુક બનાવી દઈ શકાય ! પછી લખાણોમાંની ભુલોની એસી–તૈસી. 

આ અને આવા બધા ખ્યાલોનો વીચાર મને નહોતો કારણ કે એ બાજુ…

View original post 651 more words

One thought on “‘અક્ષરનો નાદ’ સૌને સંભળાવતો એક શીક્ષકજીવ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s